Ympäristö

Ympäristön vaaliminen on olennainen osa toimintaamme

Koska työskentelemme useiden ympäristölle haitallisten valmisteiden parissa, olemme varmistaneet kaikissa toimintamme osa-alueissa tekevämme kaikki parhaat mahdolliset edesottamukset ympäristön kuormituksen minimoimiseksi. Oman toimintamme lisäksi opastamme myös asiakkaitamme tuotteiden mahdollisimman ympäristöystävällisessä käytössä, käsittelyssä ja pakkausten jälkikäsittelyssä. Kiinnitämme huomioita ympäristöön myös tuotekehityksessämme ja pyrimme aina valmistamaan tuotteita, jotka ovat mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

 

Omassa toiminnassamme huomioimme ympäristön seuraavilla tavoilla

 • Fintex-Tetrakem Oy:n toimitilat on suunniteltu erityisesti liimojen ja maalien valmistukseen ja valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset on eliminoitu huolellisen suunnittelun avulla.
 • Tehtaan varastoalue on allastettu ja viemäröinti on suunniteltu siten, että viemäriverkostoon ei pääse haitallisia kemikaaleja.
 • Pakkausmateriaalit ja pakkausastiat kierrätetään. Toiminnasta syntyvät ongelmajätteet toimitetaan Ekokem Oy:n käsiteltäväksi.
 • Päästöt ilmakehään ovat vähäiset, koska tuotannossa on pääosin siirrytty vesipohjaisiin tuotteisiin ja tuotannon aikana raaka-aineet käsitellään suljetussa prosessissa.
 • Tuotannossa ei käytetä lainkaan erittäin myrkylliseksi luokiteltuja (T+) kemikaaleja.

 

Yhtiön luvat

 • Sijoituspaikkalupa Kangasalan seudun työterveystyön kuntainliiton liittohallitus 19.12.1989 (§ 314)
 • Vesihuoltosopimus Kangasalan kunnan tekninen lautakunta 9.10.1990 (§216)
 • Vesiensuojelun ennakkoilmoitus Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri 3.1.1991
 • Ympäristölupa Kangasalan kunnan ympäristölautakunta 13.2.2001 (Dnro YM/799/2000)
 • Palavien nesteiden valmistus- ja varastointilupa Teknillinen tarkastuskeskus 30.7.1990. Turvatekniikan keskus (TUKES) 20.2.2001 (Arvioilmoitus siirretty kemikaalien vähäisten käsittelyn ja varastoinnin vuoksi kunnalliselle kemikaaliviranomaiselle eli Tampereen aluepelastuslaitokselle ja Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle.)

 

Muut velvoitteet

 • Jäsenyys Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:ssä (jäsen nro 38745-20020) kts. sertifikaatti
 • Ympäristövahinkovakuutus