Ympäristöasiat

 • Fintex-Tetrakem Oy:n toimitilat on suunniteltu erityisesti liimojen ja maalien valmistukseen ja valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden mahdolliset ympäristövaikutukset on eliminoitu huolellisen suunnittelun avulla.
 • Tehtaan varastoalue on allastettu ja viemäröinti on suunniteltu siten, että viemäriverkostoon ei pääse haitallisia kemikaaleja.
 • Pakkausmateriaalit ja pakkausastiat kierrätetään. Toiminnasta syntyvät ongelmajätteet toimitetaan Ekokem Oy:n käsiteltäväksi.
 • Päästöt ilmakehään ovat vähäiset, koska tuotannossa on pääosin siirrytty vesipohjaisiin tuotteisiin ja tuotannon aikana raaka-aineet käsitellään suljetussa prosessissa.
 • Tuotannossa ei käytetä lainkaan erittäin myrkylliseksi luokiteltuja (T+) kemikaaleja.

Yhtiön luvat

 • Sijoituspaikkalupa Kangasalan seudun työterveystyön kuntainliiton liittohallitus 19.12.1989 (§ 314)
 • Vesihuoltosopimus Kangasalan kunnan tekninen lautakunta 9.10.1990 (§216)
 • Vesiensuojelun ennakkoilmoitus Tampereen vesi- ja ympäristöpiiri 3.1.1991
 • Ympäristölupa Kangasalan kunnan ympäristölautakunta 13.2.2001 (Dnro YM/799/2000)
 • Palavien nesteiden valmistus- ja varastointilupa Teknillinen tarkastuskeskus 30.7.1990. Turvatekniikan keskus (TUKES) 20.2.2001 (Arvioilmoitus siirretty kemikaalien vähäisten käsittelyn ja varastoinnin vuoksi kunnalliselle kemikaaliviranomaiselle eli Tampereen aluepelastuslaitokselle ja Kangasalan seudun terveyskeskuksen kuntayhtymälle.)

Muut velvoitteet

 • Jäsenyys Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy:ssä (jäsen nro 38745-20020) kts. sertifikaatti
 • Ympäristövahinkovakuutus